dinsdag 13 maart 2012

In de laatste rechte lijn loopt het fout


In Birmingham streden de afgelopen vier dagen, voor het oog van de tv-camera's, duizenden honden om de Crufts 2012-trofee.
De hond in het volgende filmpje is 30 seconden lang goed op weg. Hij lijkt naar de winst te grijpen, maar dan gaat het gigantisch mis....
De hond werd gediskwalificeerd.

(via www.rtl.nl)

donderdag 1 maart 2012

Expo 'Dieren en hun papieren'

Mendop vzw, voluit ‘Mens & Dier op papier vzw’ is een in 2008 in Brugge opgerichte erfgoedvereniging met aandacht voor de zeer verscheiden omgangsvormen tussen mensen en dieren.
Tot de hoofdopdracht van Mendop behoort de uitbouw van een onafhankelijk archief en documentatiecentrum dat voor alle sporen van de menselijke omgang met dieren een veilige bewaarplaats wil aanbieden.
Op 10 november 2011 besloot het Brugse Stadsbestuur Mendop vzw in dit streven naar Brugse verankering te ondersteunen door Mendop tijdens de opstartjaren een onderdak aan te bieden in het Stadsarchief.

Dit ‘thuiskomen’ wordt ‘gevierd’ met een eerste expositie. De tentoonstelling ‘Dieren en hun papieren’ toont oude boeken, tijdschriften, documenten, foto’s en archiefstukken over de bijenteelt, de paardensport, de rashondenfok (Bordeaux dog), de handel in vogelveren, etc. De hoofdmoot van deze expositie is gewijd aan de nalatenschappen van de West-Vlaamse imkers Omer Goens (1924-2006) en Jozef Maes (1924-2003)

De tentoonstelling ‘Dieren en hun papieren’ is tevens een oproep om boeken, prenten, affiches, correspondentie, archivalia, foto’s, krantenknipsels, etiketten, postzegels, reclamedrukwerk, ansichten, schoolplaten, vaktijdschriften, enz… niet zomaar weg te gooien, maar eventueel een schenking te overwegen.

Het maakt voor Mendop niet uit om welke dieren het gaat. Vlooien en schildpadden, muizen en tijgers, haringen en kreeften, kippen en schapen, Mendop wil zijn collecties op termijn zo uitbreiden dat over alle dieren waarmee mensen zich inlaten een brede variatie aan origineel bronnenmateriaal voorhanden is.

De archiefwerking van Mendop richt zich zowel tot particuliere collecties en nalatenschappen (van bijvoorbeeld rasdierfokkers of keurders) als tot de archieven van op dieren toegespitste clubs, koepelverenigingen, actiegroepen, instellingen, beroepsorganisaties of firma’s.
Het volledige werkveld van Mendop kan men nalezen in de rubrieken ‘de onderwerpen’ en ‘de voorwerpen’ op http://www.mendop.org/.

Waar? Inkomzaal Stadsarchief Brugge, Burg 11A, 8000 Brugge
Wanneer? 24 februari – 25 maart 2012
Openingsuren: dagelijks van 09u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00
Gratis ingang
Catalogus: gratis

Meer info via http://www.mendop.org/
Tel. 050/31.72.00 (Mendop vzw) of 050/44.82.60 (Stadsarchief)